Agjent të autorizuar për shitjen e kuotave

Nr

Emër

Mbiemër

Pozicioni

1

Vjollca

Mirashi

Agjent i autorizuar për shitjen e kuotave të fondeve te investimit të administruara nga WVP Fund Management Tirana 

2

Drita

Rukaj

Agjent i autorizuar për shitjen e kuotave të fondeve te investimit të administruara nga WVP Fund Management Tirana 

3

Kujtim

Ibraimi

Agjent i autorizuar për shitjen e kuotave të fondeve te investimit të administruara nga WVP Fund Management Tirana 

4

Shkëlqim

Zhurda

Agjent i autorizuar për shitjen e kuotave të fondeve te investimit të administruara nga WVP Fund Management Tirana 

5

Bajram 

Milushi

Agjent i autorizuar për shitjen e kuotave të fondeve te investimit të administruara nga WVP Fund Management Tirana 

6

Silvia

Marku

Agjent i autorizuar për shitjen e kuotave të fondeve te investimit të administruara nga WVP Fund Management Tirana 

7

Adem 

Trezhnjeva

Agjent i autorizuar për shitjen e kuotave të fondeve te investimit të administruara nga WVP Fund Management Tirana 

8

Oltiana

Hoti

Agjent i autorizuar për shitjen e kuotave të fondeve te investimit të administruara nga WVP Fund Management Tirana