Agjentë të autorizuar për shitjen e kuotave

Nr

Emër

Mbiemër

Pozicioni

1

Vjollca

Mirashi

Agjente e autorizuar për shitjen e kuotave të fondeve te investimit të administruara nga WVP Fund Management Tirana 

2

Drita

Rukaj

Agjente e autorizuar për shitjen e kuotave të fondeve te investimit të administruara nga WVP Fund Management Tirana 

3

Blerta

Tollia

Agjente e autorizuar për shitjen e kuotave të fondeve te investimit të administruara nga WVP Fund Management Tirana 

4

Kujtim

Ibraimi

Agjente e autorizuar për shitjen e kuotave të fondeve te investimit të administruara nga WVP Fund Management Tirana 

5

Agron 

Ivani

Agjente e autorizuar për shitjen e kuotave të fondeve te investimit të administruara nga WVP Fund Management Tirana 

6

Shkëlqim

Zhurda

Agjente e autorizuar për shitjen e kuotave të fondeve te investimit të administruara nga WVP Fund Management Tirana 

7

Marjana

Gjini

Agjente e autorizuar për shitjen e kuotave të fondeve te investimit të administruara nga WVP Fund Management Tirana 

8

Oltiana

Hoti

Agjente e autorizuar për shitjen e kuotave të fondeve te investimit të administruara nga WVP Fund Management Tirana 

9

Brunilda

Isaj

Agjente e autorizuar për shitjen e kuotave të fondeve te investimit të administruara nga WVP Fund Management Tirana