Agjentë të autorizuar për shitjen e kuotave

Nr

Emër

Mbiemër

Pozicioni

1

Vjollca

Mirashi

Agjent i autorizuar për shitjen e kuotave të fondeve te investimit të administruara nga WVP Fund Management Tirana 

2

Drita

Rukaj

Agjent i autorizuar për shitjen e kuotave të fondeve te investimit të administruara nga WVP Fund Management Tirana 

3

Kujtim

Ibraimi

Agjent i autorizuar për shitjen e kuotave të fondeve te investimit të administruara nga WVP Fund Management Tirana 

4

Shkëlqim

Zhurda

Agjent i autorizuar për shitjen e kuotave të fondeve te investimit të administruara nga WVP Fund Management Tirana