Agjentë të autorizuar për shitjen e kuotave

Nr

Emër

Mbiemër

Pozicioni

1

Vjollca

Mirashi

Agjent i autorizuar për shitjen e kuotave të fondeve te investimit të administruara nga WVP Fund Management Tirana 

2

Drita

Rukaj

Agjent i autorizuar për shitjen e kuotave të fondeve te investimit të administruara nga WVP Fund Management Tirana 

3

Blerta

Tollia

Agjent i autorizuar për shitjen e kuotave të fondeve te investimit të administruara nga WVP Fund Management Tirana 

4

Kujtim

Ibraimi

Agjent i autorizuar për shitjen e kuotave të fondeve te investimit të administruara nga WVP Fund Management Tirana 

5

Agron 

Ivani

Agjent i autorizuar për shitjen e kuotave të fondeve te investimit të administruara nga WVP Fund Management Tirana 

6

Shkëlqim

Zhurda

Agjent i autorizuar për shitjen e kuotave të fondeve te investimit të administruara nga WVP Fund Management Tirana 

7

Marjana

Gjini

Agjent i autorizuar për shitjen e kuotave të fondeve te investimit të administruara nga WVP Fund Management Tirana 

8

Oltiana

Hoti

Agjent i autorizuar për shitjen e kuotave të fondeve te investimit të administruara nga WVP Fund Management Tirana 

9

Brunilda

Isaj

Agjent i autorizuar për shitjen e kuotave të fondeve te investimit të administruara nga WVP Fund Management Tirana 

10

Bajram

Milushi

Agjent i autorizuar për shitjen e kuotave të fondeve te investimit të administruara nga WVP Fund Management Tirana