Agjentët e Autorizuar për shitjen e kuotave

Nr

Emër

Mbiemër

Pozicioni

1

Vjollca

Mirashi

Agjente e autorizuar per shitjen e kuotave te fondeve investuese të administruara nga

WVP Fund Management Tirana 

2

Drita

Rukaj

Agjente e autorizuar per shitjen e kuotave te fondeve investuese të administruara nga

WVP Fund Management Tirana 

3

Blerta

Tollia

Agjente e autorizuar per shitjen e kuotave te fondeve investuese të administruara nga

WVP Fund Management Tirana 

4

Kujtim

Ibraimi

Agjent i autorizuar per shitjen e kuotave te fondeve investuese të administruara nga

WVP Fund Management Tirana 

5

Agron

Ivani

Agjent i autorizuar per shitjen e kuotave te fondeve investuese të administruara nga

WVP Fund Management Tirana