RAPORTI Q2 -2021 I EKONOMISË GLOBALE DHE FONDEVE TË WVP FUND TIRANA

Të dashur investitorë,

 

Me këtë përmbledhje duam t'ju informojmë rreth ngjarjeve më të rëndësishme në tregjet financiare dhe ekonominë botërore të tremujorit të parë, e cila u karakterizua me  një periudhë mjaft të paqëndrueshme. Ne kemi përgatitur një përmbledhje të tregut global të aksioneve, se si ato kanë ndikuar në ekonominë globale dhe rritjen e kompanive që janë pjesë e portofolit tonë, si dhe performancën e fondeve tona dhe krahasimin me indekset botërore të bursave.

Si më parë, qëllimi dhe përgjegjësia jonë kryesore ndaj jush mbetet administrimi i suksesshëm i aseteve tuaja, në përputhje me strategjinë e investimeve për të cilën keni rënë dakord.

 

Qëllimi i investimit të WVP Top Invest vazhdon të arrihet përmes administrimit profesional të aseteve të fondit, pra krijimit të një portofoli të letrave me vlerë në tregjet më të zhvilluara dhe më të rregulluara në botë, duke investuar në kompani të mëdha - "Large Caps" të cilët janë liderë në industritë e tyre. Fokusi i politikës së investimeve të fondit te investimit WVP TOP Invest janë kompanitë me një kapitalizm tregu prej mbi 2 miliardë dollarë që kanë potencial të madh për rritjen e biznesit dhe kompanitë me borxh të ulët ose kanë një aftësi të lartë për të paguar shpenzimet e interesit te borxhit.  Fondi është i destinuar për të gjithë investitorët të cilët dëshirojnë të arrijnë një kthim tërheqës duke përfituar nga rritja globale e ekonomisë botërore, veçanërisht në ekonomitë më të zhvilluara në botë si SH.B.A., BE dhe MB dhe duke gjeneruar të ardhura nga dividendi.

 

Fondi i investimit WVP Global  vazhdon të jetë i destinuar për investitorët te cilët kane kursimet e tyre ne monedhën EURO edhe qe janë te interesuar te investojnë ne kompanitë me te suksesshme edhe ndër më inovatore botërore që janë pjese e portofolit te fondit.