Si të bëhem pjesë e WVP TOP INVEST?

Për t'u bërë një investitor në fondin WVP TOP INVEST duhet të :

1. Plotësoni  Pyetësorin për investitorin.

 

2. Plotësoni  Kërkesën për Blerjen e Kuotave në WVP Top Invest. Në varësi të sasisë dhe planit të investimeve që keni përcaktuar me ndihmën e agjentëve tanë të autorizuar, përcaktoni shumën e investimit, kohëzgjatjen dhe dinamikën e pagesës të investimit tuaj;

 

 

3. Pasi të marrim dokumentacionin e plotë prej jush, ju dërgojmë udhëzime për pagesën e mjeteve monetare në fond. Pagesa e fondeve mund të bëhet vetëm nëpërmjet një banke;

 

4. Ditën e parë të punës pas marrjes së fondeve tuaja të investuara, WVP Fund Management Tirana  ju dërgon një "Konfirmim për blerjen e kuotave"  në adresën e e-mailit të deklaruar. Ky Konfirmim është dëshmi e zotërimit të kuotave tuaja në Fondin WVP Top Invest;

 

5. Në të njëjtën ditë ju merrni një "emër përdoruesi" dhe "fjalëkalim" me udhëzime për aktivizimin e "Profili Personal i Investitorit". Kjo është mundësia më moderne dhe unike për investitorët eWVP Fund Management  të jenë në gjendje të monitorojnë gjendjen e kuotave në çdo kohë nëpërmjet internetit dhe të kenë njohuri për të gjitha transaksionet e bëra nga WVP Fund Management . Me këtë Web Application, ne duam të forcojmë më tej misionin tonë - të jemi  transparente për investitorët tanë dhe t'u ofrojmë shërbime inovative për të arritur qëllimet e tyre financiare.

 

6. Për shitjen e një pjese ose të të gjitha kuotave nga fondi, ju duhet vetëm të na dërgoni një Kërkesë për Shitje Kuotash , të cilat mund të shkarkoni në faqen tonë të internetit ose mund tia kërkoni agjentin tuaj personal.