NJOFTIME

 

 

08.01.2021

Mbyllet thirrja publike pёr blerjen e kuotave nё fondin e investimit "WVP GLOBAL" mё datё 08.01.2021. Fondi ditë e parë të vlerësimit e ka 11.01.2021

 

 

 

Tiranë, më 12/12/2020

 

OFERTЁ PUBLIKE

 

 PЁR BLERJEN E KUOTAVE NË WVP GLOBAL

 

WVP Fund Management Tirana sh.a  pas miratimit tё Prospektit me vendim nr. 154, datё 23/10/2020 dhe licencimit të fondit të investimit “WVP GLOBAL” me vednin nr. 155, datë 23/10/2020 nga Autoriteti I Mbikёqyrjes Financiare, shpall Thirrjen Publike pёr blerjen e kuotave nё fondin e investimit WVP GLOBAL.

 

  • Valuta e Fondit të investimit WVP Global është EURO.
  • Çmimi fillestar i kuotës në ofertën fillestare do te jetë 100 EURO.
  • Politika investuese e fondit  do të jetë një portofol kryesisht i përqendruar deri në 80-90% në aksione të kompanive të mëdha që janë të listuara në bursat e shteteve me ekonomi më të zhvilluara në botë si SHBA, Gjermani, Angli, Francë dhe Zvicër.
  • Në fokus të politikës investuese të fondit do të jenë kompanitë e mëdha – “Large Caps” të cilat janë udhëheqës në industritë e tyre dhe kanë histori të vazhdueshme rritëse të pagesës së dividendit kundrejt investitorëve.
  • Minimizimit të rreziqeve -  Në procesin e investimit kujdes i madh do t`i dedikohet minimizimit të rreziqeve, duke shpërndarë riskun në shumë kompani, industri, rajone dhe valuta të ndryshme.
  • Në procesin e administrimit të investimeve do të zbatohet eksperienca mbi 30 vjeçare e WVP Group Austria, posaçërisht politika e investimit të fondit të mbyllur të investimeve WVP Investment në Austri.

 Çdo investitor është e këshillueshme të lexojë prospektin përpara marrjes së vendimit për blerjen e kuotave në Fond, në mënyrë që të krijojë një ide të qartë për karakteristikat e Fondit dhe rreziqet e investimit në të.

 Pёr informacion mё tё detajuar Prospektin mund ta shkarkoni nga webfaqja oficiale e WVP Fund Management Tirana:

https://www.wvpfunds.al/sites/default/files/prospekti_wvp_global.pdf

 Te gjitha investimet gjatë ofertës publike mund të behen ne llogarin e fondit WVP GLOBAL:

IBAN: AL94 2151 1031 EUR1 0000 1490 8100
Name: FONDI I INVESTIMIT WVP GLOBAL
Përshkrimi: Blerje Kuotash për Emër dhe Mbiemër
Swift code FiBank Albania:  FINVALTR 

 

Oferta ёshtё e vlefshme pёr 30 ditё nga data e shpalljes.

 

 

 

29.03.2018

Mbyllet thirrja publike pёr blerjen e kuotave nё WVP Top Invest mё datё 28.03.2018. Fondi ditёn e parё tё vlerёsimit e kishte nё datёn 29.03.2018. 

 

15.03.2018 

Hapet thirrja publike per Blerjen e Kuotave ne WVP Top Invest!

                  Tirane mё 15/03/2018

 

OFERTЁ PUBLIKE

 PЁR BLERJEN E KUOTAVE NЁ WVP TOP INVEST

 

Shoqёria pёr administrimin e Fondeve Investuese WVP Fund Management Tirana sh.a  pas miratimit tё Prospektit me vendim nr 14 datё 31/01/2018 nga Autoriteti I Mbikёqyrjes Financiare, shpall Thirrjen Publike pёr blerjen e kuotave nё fondin e investimit  WVP Top Invest.

Çdo investitor është e këshillueshme ta lexojë prospektin përpara marrjes së vendimit për blerjen e kuotave në Fond, në mënyrë që të krijojë një ide të qartë për karakteristikat e Fondit dhe rreziqet e investimit në të.

Pёr informacion mё tё detajuar  Prospektin mund ta shkarkoni nga webfaqja oficiale e WVP Fund Management Tirana:

http://www.wvpfunds.al/sites/default/files/prospekti_top_invest_-_finale.pdf

Te gjitha investimet gjatë ofertës publike janë pa komision hyrës dhe mund të behen ne llogarin e fondit WVP Top Invest:

IBAN : AL18 2151 1031 ALL1 0000 1128 2800

Name: FONDI I INVESTIMIT WVP TOP INVEST

Swift code FIBank Albania:  FINVALTR 

 

Oferta ёshtё e vlefshme pёr 30 ditё nga data e shpalljes.