Struktura e Portofolit

 Shpërndarja e Aseteve të Fondit

Në bazë të politikës investuese të aprovuar nga komiteti i investimit, konform kufizimeve dhe dispozitave të Ligjit si dhe për tu përshtatur Benchmarkut të vendosur nga Komiteti i Investmit, asetet e fondit do të kenë një diversifikim në Tregje, Valuta dhe Industri të ndryshme.

Shpërndarja e aseteve të WVP Top Invest mund të jetë si më poshtë:

·         Deri më 30 % në tregjet e rregulluara të SHBA në valutën USD

·         Mbi 50 % në tregjet e rregulluara në BE – në valutën EUR

·         Deri më 10% në tregjet e rregulluara në Zvicër – në valutën CHF

·         Deri më 10% në tregjet e rregulluara në Britaninë e Madhe – në valutën GBP

·         Hapësirë prej 20 % në tregje dhe valuta të tjera të aprovuara nga AMF.

 

Shpërndarja sipas Industrive mund të jetë si vijon:

Industria:

Rreth   %

Health Care / Shëndetësore

20

Financials /  Financiare

20

Consumer Staples / Konsumi

15

Industrials / Industriale

15

Consumer Discretionary / Mallra/ Shërbime luksi

12

IT / Teknologji e Informacionit

15

Energy / Energji

10

Telecom / Telekomunikacion

5

Real Estate / Prona të paluajtshme

5

Utilities / Utilitete

5

Materials / Prodhim

10

 

KUJDES: Shpërndarja e aseteve të Fondit nuk është fikse dhe ajo mund të hasi në ndryshime varësisht të rrethanave ekonomike dhe politikës të investimit.

Investitorët duhet gjithmonë të kenë parasysh Sturkturën e Planifikuar të Portofolit në tabelën e paraqitur më sipër.