SHËNIM I RËNDËSISHËM / Disclaimer

SHËNIM I RËNDËSISHËM / Disclaimer:

Të gjitha informacionet dhe të dhënat në Prezantim/ Foto/Video janë vetëm për qëllime informative.

Çdo investitorë duhet të lexoj Prospektin e Fondit të Investimit dhe Dokumentin me Informacionin Kryesor të Fondit ku do të investoj. 

Dokumentat e lartpërmendura mund t'i gjeni në selinë e kompanisë në Tiranë dhe në  Web Faqen Këtu: 

- Dokumentat WVP Top Invest 

- Dokumentat WVP Global 

Idetë dhe strategjitë për investimet nuk duhet të përdoren kurrë pa vlerësuar së pari situatën tuaj personale dhe financiare, ose pa u konsultuar me një profesionist financiar.

Kthimet historike nuk janë garanci për kthimet e ardhshme.

Investimi në fond përmban risk dhe mund të mos jetë një investim i përshtatshëm për secilin investitor.

Kuotat e Fondit nuk janë të siguruara nga skema e sigurimit.