SHËNIM I RËNDËSISHËM / Disclaimer

SHËNIM I RËNDËSISHËM / Disclaimer:

Të gjitha informacionet dhe të dhënat në Prezantin/ Foto/Video janë vetëm për qëllime informative.

Idetë dhe strategjitë për investimet nuk duhet të përdoren kurrë pa vlerësuar së pari situatën tuaj personale dhe financiare, ose pa u konsultuar me një profesionist financiar.

Kthimet historike nuk janë garanci për kthimet e ardhshme.

Investimi në fond përmban risk dhe mund të mos jetë një investim i përshtatshëm për secilin investitorë

Kuotat e Fondit nuk janë të siguruara nga skema e sigurimit