Politika e Privatësisë

Çfarë informacioni mbledhim?
Kompania mbledh të dhënat e mëposhtme kur viziton faqen:

Informacioni i identifikimit personal

Ne mund të mbledhim informacione të identifikimit personal nga përdoruesit në mënyra të ndryshme, në lidhje me aktivitetet, shërbimet, veçoritë ose burimet në dispozicion në këtë faqe interneti. Përdoruesit mund të vizitojnë faqen në mënyrë anonime. Ne mbledhim informacion personal identifikues nga përdoruesit vetëm nëse ata vetë pranojnë të dorëzojnë këtë tek ne. Përdoruesit munden në çdo kohë të refuzojnë të paraqesin informacion  identifikues, përveç nëse i pengon ata të kryejnë aktivitete të caktuara lidhur me vizitën e vendit.

Informacion identifikimi jo personal

Ne gjithashtu mund të mbledhim të dhëna  për   përdoruesit e jashtëm sa herë që vizitojnë faqen. Informacioni për përdoruesit e jashtëm mund të përfshijë emrin e shfletuesit të internetit, llojin e kompjuterit dhe informacionin teknik lidhur me lidhjen e përdorur nga përdoruesi gjatë vizitës në faqen e internetit, si sistemi operativ, ofruesi i shërbimit të internetit dhe informacione të ngjashme.

Aksesuesit e web page

Faqja jonë mund të përdorë cookies për të përmirësuar përvojën e përdoruesit. Motorri i kërkimit  i përdoruesit i ruan cookies në kompjuterin e tij për qëllime të ruajtjes së informacioneve për numrin dhe llojin e kërkimeve. Përdoruesit mund të zgjedhin të vendosin shfletuesit e tyre në internet për të refuzuar cookies ose për të lëshuar një paralajmërim sa herë që dërgohen cookies. Nëse përdoruesit zgjedhin këtë funksion, disa pjesë të faqes mund të mos funksionojnë sipas qëllimit.

Si e përdorim informacionin e mbledhur?

Menaxhimi i  WVP Top Invest mbledh dhe përdor informacionin e përdoruesit për qëllimet e mëposhtme:

• - Për të përmirësuar faqen tonë

Ne vazhdimisht përpiqemi të përmirësojmë ofertën në faqen tonë bazuar në reagimet që marrim nga ju.

• - Për të përmirësuar shërbimin e klientit

Informacioni juaj na ndihmon të reagojmë më efektivisht në kërkesat tuaja për shërbimet ose mbështetjen që ju nevojitet.

• - Për të administruar përmbajtje, promovime, sondazhe dhe funksione të tjera në vend

Dërgimi i informacionit të përdoruesit me miratimin e tyre, për përmbajtjen që mendojmë se është në interesin e tyre.

Si e mbrojmë informacionin tuaj?

Ne zbatojmë masat e sigurisë në mbledhjen, ruajtjen dhe përpunimin e informacionit për të mbrojtur nga  qasja së paautorizuar, ndryshimi, zbulimi ose shkatërrimi i të dhënave tuaja personale dhe të dhënat që nuk kanë të bëjnë me identifikimin personal dhe që ruhen në faqen tonë.

Përpunimi i informacionit tuaj personal
Ne nuk i shesim, shkëmbejmë ose marrim me qira të dhënat e identifikimit personal të personave të tretë. Të dhënat personale mund të zbulohen vetëm në përputhje me rregullat ligjore të përcaktuara në rregulloren e mbrojtjes së të dhënave personale, si dhe me rregulloret e tjera në fuqi.

Politika e privatësisë për informacionin personal vetëm për faqen e internetit
Kjo Privacy Policy zbatohet vetëm për informacionin që është mbledhur përmes faqes sonë të internetit dhe nuk zbatohet për të dhënat personale të mbledhura në mënyra të tjera.

Ndryshime në politikën e privatësisë të të dhënave personale

Menaxhimi i WVP Top Invest ka të drejtën të përditësojë këtë politikë të privatësisë në çdo kohë. Kur ta bëjmë këtë, do t'ju njoftojmë në faqen kryesore të faqes së internetit dhe do të rishikojmë datën e përditësimit në fund të kësaj faqeje. Ne i kushtojmë vëmendje përdoruesve që e kontrollojnë shpesh këtë faqe që të informohen për çdo ndryshim për sigurinë e informacionit që ne mbledhim. Përdoruesi pranon dhe pajtohet që është përgjegjësia e tij / saj që të kontrollojë periodikisht politikat e privatësisë dhe të jenë të vetëdijshëm për ndryshimet.

Pranimi i kushteve
Duke përdorur këtë faqe, përdoruesi pajtohet me termat e politikës së privatësisë të informacionit personal të faqes. Nëse nuk pajtoheni me politikën, mos e përdorni faqen tonë. Përdorimi juaj i vazhdueshëm i faqes pas ndryshimeve në këtë politikë do të konsiderohet pranimi juaj i ndryshimeve të dhëna.

Na kontaktoni
Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me Politikën e Privatësisë së Faqes, praktikat ose komunikimin meWeb Site, ju lutemi na kontaktoni në
:

WVP Fund Management  Tirana sh.a

Rr. "Barrikadave” Nr. 118, Kati 4, ap. 1,

Tiranë, Republika e Shqipërisë

+35542224525

 info@wvpfunds.al