WVP Group

WVP Fund Management TIRANA SHA, është një kompani për administrimin e fondeve të hapura të investimit, pjesë e grupit për këshillim financiar "WVP Group" në Grac, Austri.

"WVP Group" është pionier në fushën e shërbimeve financiare të avancuara, e përfaqësuar në territorin e të gjithë Evropës Jug-Lindore. Themeluar në vitin 1985, në Graz, Austri inovacionin e saj e promovon përtej kufijve të Austrisë, ku rritet si MARK-ë e regjistruara me një besim të provuar. "WVP Group" është lider në brokerim dhe shitjen e sigurimeve të produkteve financiare me rreth 40 vite eksperincë. 

Përvoja rreth 30 vjeçare e investimit në bursat më të zhvilluara ndërkombëtare, si rrjedhojë e përvojës nga fondi i mbyllur i investimit në Austri - WVP Invest (Prej vitit 1996 deri ne 2022 ka realizuar fitim mesatar neto për investitorët prej me shumë se 7% në vit) na jep besimin që edhe në Shqipëri të ndajmë këtë histori suksesi.