WVP Group

WVP Fund Management TIRANA SHA, kompani për administrimin e fondeve të hapura të investimit, është pjesë e grupit për këshillim financiar WVP Grup në Grac, Austri.

WVP Grup është pionier në fushën e shërbimeve financiare të avancuara, e përfaqësuar në territorin e të gjithë Europës Lindore. Themeluar në vitin 1985, në Graz, Austri  inovacionin e tyre e promovon përtej kufijve të Austrisë, ku rritet si një brend i njohur me një besim të provuar. WVP Group është lider në brokerim  dhe shitjen e sigurimeve të produkteve financiare në 15 vende të Europës Qendrore dhe Juglindore me mbi 30 vjet përvojë. 

Përvoja 30 vjeçare e investimit në bursat më të zhvilluare të botës, që marrim nga fondi i mbyllur i investimit në Austri - WVP Invest (Prej vitit 1996 deri ne 2017 ka realizuar fitim mesatar neto për investitorët prej 7%) na mundëson që të administrojmë fondet tona me sukses