WVP Group

WVP Fund Management TIRANA SHA , kompani për administrimin e fondeve të hapura për investime, është pjesë e grupit për këshillim financiar WVP Grup në Grac, Austri.

WVP si një Grup është një pionier në fushën e shërbimeve financiare të avancuara, të përfaqësuar në territorin e të gjithë Evropës Lindore. Themeluar në vitin 1985, në Graz, Austria  inovacionin e tyre e promovon përtej kufijve të Austrisë, ku rritet si një brend i njohur me një besim të provuar. WVP Group është një lider në brokerim  dhe shitjen e sigurimeve e produkteve financiare në 15 vende të Evropës Qendrore dhe Juglindore me mbi 30 vjet përvojë. 

Përvoja jonë 30 vjeçare në investimet në bursat më të zhvilluare të botës që e marrim nga fondi i mbyllur investiv në Austri - WVP Invest (Prej vitit 1996 deri ne 2017 ka realizuar fitim mesatar neto për investitorët prej 7%) na mundëson që me sukses të administrojm fondet tona.